Algemene voorwaarden & prijzen

Aanvragen voor gidsbeurten gebeuren per telefoon of per mail. Klare Lijn zal de gemaakte afspraken steeds per mail bevestigen. Pas na ontvangst van het akkoord van de aanvrager zoeken wij de geknipte gids. Om optimaal luistercomfort te garanderen beperken wij het aantal deelnemers tot 20 personen per gids.

Prijzen

Vertragingen

Iedere vertraging of verhindering dient onmiddellijk gemeld te worden aan de gids, het telefoonnummer staat altijd vermeld in de bevestiging.

De Klare Lijngids zal maximum 1 uur op de groep wachten.

In geval van vertraging zal de totale duur van de wandeling/bustoer worden bepaald in samenspraak met de verantwoordelijke van de groep.  De gids kan echter niet verplicht worden de oorspronkelijke duur van de rondleiding te behouden als de totale duur ( vertraging + gidsbeurt ) 3uren overschrijdt.  De afgesproken vergoeding blijft verschuldigd.

Indien de gids door heirkracht  te laat komt of niet aanwezig kan zijn is er geen verhaal mogelijk tegenover Klare Lijn vzw.

Annuleringen