Brussel is een vrouw

Brussel is een vrouw

Op bepaalde momenten in de geschiedenis komen veranderingen in de samenleving in een stroomversnelling. De sociale verworvenheden, de milieuproblematiek en zo ook de vrouwenemancipatie. Zo werd er, in Brussel, een lijst van vrouwen opgesteld waaruit prioritair gekozen zou worden bij het toekennen van nieuwe straatnamen, tunnels, parken of pleinen.

De rode draad van de vooropgestelde wandeling is onder andere, vrouwen toe te lichten die genomineerd zijn.

‘Brussel is een vrouw’, een wandeling die zal aantonen dat vele Brusselse vrouwen heel wat in hun mars hebben, een straatnaam waardig.

  • Datum 2 maart 2024
  • PRIJS 8€ ( + bezoek aan fréderic blondeel )
  • Afspraak locatie: aan trappen van het Justitiepaleis 10u