De vijvers van Elsene

Tijdens de middeleeuwen ontvluchtten vrome mensen de drukte van de stad, en nestelden zich in het ongure Zoniënwoud. Zo ontstond ook de voorname abdij van Ter Kameren. Ooit nog gebruikt als bedelaarskolonie, weefatelier en militaire school, straalt de plek vandaag weer rust uit, niettegenstaande de aanwezigheid van een kunstschool.

De oude Maalbeek, die er ontspringt, deed in de vallei een aantal vijvers ontstaan, waaraan zich talrijke brouwerijen vestigden. Naar het einde van de 19de eeuw kwam de urbanisatie. Welstellende burgers lieten voorname herenhuizen oprichten door gereputeerde architecten, koning Leopold II liet een tuin inrichten, en vanaf de dertiger jaren werd ‘Flagey’ een begrip, na de bouw van een stenen pakketboot voor radio en televisie …