Van Heilige Geesttafel tot OCMW

Vandaag is openbare bijstand een recht, waarvan elke behoeftige burger gebruik kan maken. Het OCMW is de erfgenaam van private initiatieven voor liefdadigheid, die vanaf het begin van de verstedelijking werden georganiseerd.

De oudste voorloper is de St-Elooisbroederschap. Vanaf de 13de eeuw waren de Heilige Geesttafels actief. Arme reizigers konden terecht in de hospitalen, daklozen en zij die te oud waren, werden opgevangen in godshuizen.

Deze rondleiding voert u langs liefdadigheidsinstellingen uit het Ancien Régime en de 19de eeuw.