Een allergie voor flikken: de Marollen

Geprangd tussen de eerste en de tweede omwalling van Brussel, aan weerszijden van d’Huugstroet, liggen de Marollen. Periodes van rijkdom en armoede volgden elkaar steeds weer op. Pieter Brueghel woonde er, Joseph Poelaert werkte er aan het Justitiepaleis, de zwarte markt tierde er welig tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sloppen werden vervangen door prijswinnende architectuur, Horta bouwde er een school.

Vandaag zijn de Marollen een buurt waar de betere burger komt kopen op de Voddenmarkt en lenen in het Pandjeshuis. Steeds meer buurtwinkels krijgen een elitair cachet en prins Laurent kwam er zijn huwelijk overdoen …

Het leven zoals het écht is in de Marollen …