De Steenweg van oost naar west

Leuvenseweg, Grasmarkt, Kiekenmarkt, Katelijnestraat of Vlaamsesteenweg. Zoveel namen voor één en dezelfde, levensbelangrijke ader in Brussel. Of, anders gezegd: vandaag nemen we je mee langs de middeleeuwse verbindingsweg tussen de toenmalige Duitse en Vlaamse handelsmetropolen. Een kronkelige dwarsdoorsnede van Brussel die ons de ontwikkelings-geschiedenis van onze hoofdstad leert begrijpen, van haar ontstaan tot vandaag.