De Spaanse erfenis

Doorheen de geschiedenis heeft Brussel verschillende heersers zien komen. En gaan…

Vanaf de 16de eeuw staan de Zuidelijke Nederlanden onder Spaanse controle. Keizer Karel, o.m. koning van Spanje, woont nog op de Coudenberg. Zijn zoon blijft liever onder de mediterrane zon, en stuurt goeverneurs-generaal. Het is de tijd van Erasmus, van Alva, van Egmont en Hoorne.

Deze rondleiding door het centrum van Brussel kan beginnen op de Grote Markt. Via de Isabella- en de Markiesstraat gaat het dan richting kathedraal, waar we vooral de prachtige 16de en 17de eeuwse glasramen aandacht schenken. In de fraaie Kapellekerk staat dan weer het meelijwekkende beeld van de Nuestra Senora de la Soledad. Ook Bruegel zou in deze kerk begraven liggen. In de Zavelkerk liggen dan weer de prinsen van Thurn en Tassis. Vlak daartegen weten de graven van Egmont en Hoorne zich omringd door de ‘fine fleur’ van de 16de eeuwse politiek en wetenschappen.

Via de Zes Jonkmansstraat bereiken we het nabijgelegen paleis van Brederode, waar het Eedverbond der Edelen werd gesloten. En onder een deel van het Koningsplein liggen de resten van het paleis van keizer Karel.

Indien je denkt dat het ook wat hipper mag, dan kan de wandeling ook langs het centro Galego of andere ‘nieuwe’ plekken gaan, of wat dieper ingaan op de pelgrimstochten naar Compostella.