Brussel tijdens de Groote Oorlog

Brussel laat haar ware aard kennen tijdens de Duitse Bezetting. Enerzijds laait het patriottisme op en anderzijds is de bevolking genoodzaakt om op een nieuwe manier samen te leven.

Overleven in tijden van schaarste vergt inventiviteit en parken worden herschapen in moestuinen, paleizen worden lazaretten en grootwarenhuizen ‘zuinige restaurants’. De Brusselaar zoekt en vindt oplossingen om zich van voeding, kleding en brandstof te voorzien en ook om ‘verzet’ te voeren. De solidariteit doet een overvloed aan spontane initiatieven ontstaan die hun weerklank vinden tot in de Verenigde Staten.

De bevrijding is een opluchting en een feest maar ook het moment om de doden te herdenken, de helden en heldinnen te eren en het symbool van de ‘Onbekende Soldaat’ gestalte te geven. Tal van beelden en straatnamen verwijzen dan ook naar deze periode.

Een rondleiding die minstens even boeiend is als een bezoek aan de IJzervlakte!