Brussel en Art Deco

In de periode tussen de eerste en de tweede wereldoorlog werden in het Brusselse charmant veel gebouwen opgericht in Art Decostijl.

Onze gidsen werkten verschillende wandelingen uit waarbij de Art Deco en diens tegenhanger, het modernisme, rijkelijk aan bod komen.

In het centrum van de stad werd de oude haven begin 20ste eeuw tot nieuwe woonbuurt gebombardeerd. Indien mogelijk, en gewenst, kan deze wandeling gecombineerd worden met een bezoek aan de spectaculaire Sint-Jan de Doperkerk van architect Diongre, vlak over het kanaal in Molenbeek.

Of wat dacht u van de Ukkelse Molièrelaan, met voorbeelden van realisaties van Damman, Dewin of de onvolprezen Van de Velde?

In diezelfde gemeente ontstonden nieuwe wijken in de buurt van de Coghenlaan, met prachtige voorbeelden van Art Deco en Modernisme…

Iedere Belg ‘kent’ ook de basiliek van Koekelberg. Maar wie heeft die al eens bezocht? In de buurt werden, langsheen het Elisabethpark, ook fraaie Art Decowoningen opgericht!

In de buurt van de universiteit werd ook duchtig gebouwd na de Eerste Wereldoorlog. Architecten als Damman, Dewin, Van de Velde, Blomme, Colli, wedijverden om de mooiste gebouwen. De hoofdvogel is echter weggelegd voor Polak, die de residentie voor baron Empain mocht ontwerpen. Desgewenst kan dit sublieme pand ook bezocht worden!