Aanbod voor scholen

Wil u een klasbezoek brengen aan Brussel? Wij kunnen uw initiatief alleen maar met enthousiasme begroeten!

De gidsen van Klare Lijn vangen de rakkers op op de plaats van afspraak. Dat kan een parking zijn aan de rand van de stad, of een station in het centrum, of zelfs de plek waar een eerdere activiteit doorgaat.

Onderstaande rondleidingen kunnen een aanvulling zijn op wat in de les wordt gezien of gekaderd worden in een bepaald project. De uitleg gebeurt steeds op het niveau van de leerlingen. We verwachten wel, dat de leraars bij de groep(en) blijven tijdens de duur van onze opdracht.

Deze rondleiding kan kaderen in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie In de Middeleeuwen is een waterweg een belangrijke economische troef voor een stad, zowel voor transport als voor economische...
In 1929 ziet niet alleen Popeye the Sailor het levenslicht, in datzelfde jaar wordt in Brussel niemand minder dan Kuifje of Tintin boven de doopvont gehouden ! België wordt zo...
Waar kunnen we deze verkenning beter beginnen, dan in het Brussels Info Place op het Koningsplein ? Aan de hand van een maquette leren we hoe en waar de middeleeuwse...
Stukjes Brussel herleven door het citeren van tekstfragmenten uit boeken en brieven … Een literaire wandeling door het centrum van de stad hoeft helemaal geen elitaire bedoening te zijn :...