zondag 23 april 2017
Kostprijs:
€0
Afspraak locatie:
Ingang Pachecogodshuis, Grootgodshuisstraat, 1000 Brussel om 10u15

Tussen kerk, privé en staat

Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van het thema 'Zorg'. Klare Lijn biedt die dag drie gratis wandelingen of bezoeken aan.

In het Grootgodshuis worden sinds bijna 200 jaar ouderlingen verzorgd. Deze zorg werd geactualiseerd door migrantenopvang in de Begijnhofkerk. In La Poudrière leeft en werkt men in vrede met elkaar en vangt men vluchtelingen en minderbedeelden op. De sociale inzet van de Oblaten uiitte zich door het uitdelen van voedselpakketten. In de Goede Bijstandkerk pakt men het probleem van kindermisbruik aan.