Interesse in deze rondleiding?
Contacteer ons dan via info@klarelijn.be!

Brussel aan zee

Deze rondleiding kan kaderen in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en/of economie

In de Middeleeuwen is een waterweg een belangrijke economische troef voor een stad, zowel voor transport als voor economische bedrijvigheid. De Zenne voldoet aanvankelijk om deze doelstellingen te verwezenlijken : ze levert de nodige energie voor de watermolens, de wol wordt in haar water geverfd, ... Maar ze is alleen bevaarbaar voor boten zonder diepgang en gaandeweg zal ze meer en meer verzanden.

In de 16e eeuw wordt dit probleem opgelost door het graven van een kanaal van Brussel naar de Rupel. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding met de zee en er komt een echte haven met dokken tot in het hart van de stad. In de 19e eeuw zullen de dokken gaandeweg gedempt worden, nadat het kanaal verlengd werd naar het zuiden van het land.

Aan de hand van stadsplannen uit de 17e en de 19e eeuw gaan de studenten onder begeleiding van een Klare Lijngids, die Brussel op z'n duimpje kent, op ontdekkingstocht om dit alles te verifiëren.

Geschikt voor leerlingen vanaf Hoger Middelbaar