Details Box

zaterdag 5 mei 2018
Kostprijs:
€5
Afspraak locatie:
Lokettenzaal Centraal Station om 10u00

1568, een schavotjaar

Het beruchtste schavot in de geschiedenis van de Nederlanden werd door de bloeddorstige Hertog van Alva in allerijl opgericht op de Brusselse Grote Markt. Op 5 juni 1568 vielen de trotse hoofden van Egmont en Hoorne. De Zwijger ontsprong handig de dans. Filips II zou hem later via een omweg toch nog weten te treffen. Dit verhaal vormde slechts een episode uit de godsdienstoorlogen die in grote delen van het continent gepaard gingen met ontelbare wreedheden. Waarom baarde die terechtstelling dan zo’n opzien in Europa? Waren publieke onthoofdingen dan niet gebruikelijk in de 16de eeuw? Hoe ging dat concreet in zijn werk? Wat gebeurde er bijvoorbeeld met de lijken? Meer algemeen: hoe verliep de rechtspraak in het verleden en wat herinnert er vandaag in Brussel nog aan? Tijdens dezelfde periode riskeerden vrouwen die zich op een of andere manier ongewoon gedroegen, van hekserij beschuldigd te worden. Of waren de inquisitie en de vervolging van heksen slechts een fel overdreven onderdeel van de protestantse, anti-Roomse propaganda? Op al deze vragen proberen we een historisch gefundeerd antwoord te geven tijdens een wandeling op en rondom de Grote Markt.