Algemene voorwaarden & prijzen

Aanvragen voor gidsbeurten gebeuren per telefoon of per mail.  Klare Lijn zal de gemaakte afspraken steeds per mail bevestigen.   Pas na ontvangst van het akkoord van de aanvrager zoeken wij de geknipte gids.
Om optimaal luistercomfort te garanderen beperken wij het aantal deelnemers tot 20 personen per gids.

Prijzen

Een rondleiding te voet of per bus kost 130€ voor max.3u, voor een dagprestatie ( max 8u ) vragen wij 230€ plus een maaltijdvergoeding van 20€ als de gids niet aan tafel wordt genodigd.
Voor een extra uur wordt 30€ aangerekend.

Voor niet-Nederlandstalige rondleidingen wordt  een talentoeslag van 10€ aangerekend.

Vertragingen

Iedere vertraging of verhindering dient onmiddellijk gemeld te worden aan de gids, het telefoonnummer staat altijd vermeld in de bevestiging.

De Klare Lijngids zal maximum 1 uur op de groep wachten.

In geval van vertraging zal de totale duur van de wandeling/bustoer worden bepaald in samenspraak met de verantwoordelijke van de groep.  De gids kan echter niet verplicht worden de oorspronkelijke duur van de rondleiding te behouden als de totale duur ( vertraging + gidsbeurt ) 3uren overschrijdt.  De afgesproken vergoeding blijft verschuldigd.

Indien de gids door heirkracht  te laat komt of niet aanwezig kan zijn is er geen verhaal mogelijk tegenover Klare Lijn vzw.

Annuleringen

Indien de annulering 14 kalenderdagen vooraf gebeurt betaalt de groep enkel 20€ administratiekosten.

Wie minder dan 14 maar meer dan 5 kalenderdagen voor de gidsbeurt annuleert betaalt 50€.

Bij annulering op minder dan 5 kalenderdagen of wanneer de groep niet opdaagt wordt het volledige bedrag aangerekend.

Door het electronisch ondertekenen van de aanvraag  verklaart de verantwoordelijke van de groep bovenstaande overeenkomst te kennen en te onderschrijven.

Contact

Klare Lijn vzw
Dorpsstraat 40
0493 50 40 60
www.klarelijn.be
info@klarelijn.be

Nederlands